Arhiivi säilitamine

Eesmärk on dokumentide füüsilise olemasolu, terviklikkuse ja kasutatavuse tagamine säilitustähtaja jooksul. Hoiuteenus aitab optimeerida säilitamise kulusid. Arhiiv viiakse arhiivihoidlasse, kus selle hoidmise ja haldamise kulud on väiksemad, vabaneb kontoripind ja töötajad saavad teha erialast tööd.