Asjaajamine

Asjaajamine ehk dokumendihaldus on dokumentide loomine, registreerimine, edastamine, süstematiseerimine, hoidmine, kasutamine nende üleandmiseni arhiivi. Dokumentide haldamise olulisemad alusdokumendid on asjaajamiskord ja dokumentide loetelu. Koostame asutuste asjaajamiskordasid ja dokumentide loetelusid, anname konsultatsiooni dokumendihalduse küsimustes.