Arhiveerimine

Liigitame asjaajamises tekkinud toimikud dokumendiliigi, kronoloogia, sisu jt tunnuste alusel, koostame loetelud, eraldame hävitamiseks säilitustähtaja ületanud dokumendid, koostame hävitusakti kava.