Dokumentide hävitamine

Säilitustähtaja ületanud paberalusel dokumentide ja muude andmekandjate kogumine, transport ja keskkonnasõbralik hävitamine purustamise teel vastavalt rahvusvahelise konfidentsiaalsuse turvaastme DIN 66399 T-3 (isikuandmed, raamatupidamise dokumendid, arhiivid, salastatud dokumendid) nõuetele.